„Ida święta, o kartce pamiętaj"

„Ida święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj" - pod tym hasłem uczniowie klas 4a i 4b wzięli udziałw Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej, której organizatorem jest Fundacja "Dbam o Mój Z@sięg". Celem akcji jest zwrócenie uwagi jak ważne sąbezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięćo członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również- a może nawet przede wszystkim - kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych.