Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi:

1. Harmonogrmem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Starachowice na rok szkolny 2023/2024,

2. Harmonogrmem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Starachowice na rok szkolny 2023/2024.

Harmonogramy dostępne w galerii.