Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Dzień Komisji Edukacji Narodowej to święto całej społeczności szkolnej. To również okazja, by podziękować nie tylko nauczycielom, ale wszystkim pracownikom szkoły, za ich wysiłek, codzienne wsparcie, uśmiech i dobre słowo. Z tej okazji odbyła się uroczystość, w której uczestniczyli również emerytowani nauczyciele naszej szkoły. Pani dyrektor Magdalena Lach-Zwierz wręczyła nagrody swoim pracownikom. Pani Anna Kuminek, reprezentująca Radę Rodziców, życzyła wszystkim dalszej owocnej współpracy. Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy 6b, a przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli wszystkim piękne słoneczniki.