Zielniki

Na lekcjach z przyrody uczniowie klas czwartych poznawali rośliny nas otaczające. Na zakończenie zajęć otrzymali zadanie – przygotować zielniki tych roślin. Prace trwały kilka miesięcy. Każdy uczeń dokonywał segregacji swoich roślin na grupy według własnego uznania, np. drzewa i krzewy iglaste, drzewa i krzewy liściaste, zioła, byliny, itp. Najładniejsze prace wykonali: Magdalena Sala, Adrian Bożek, Adrian Tomaszewski, Dawid Cioroch, Piotr Płaneta, Julia Korjat, Igor Zabrzycki, Oliwia Marzec. Wyrazy uznania!