Zakończenie roku szkolnego

Koniec lekcji, klasówek i prac domowych – rok szkolny 2021/2022 zakończony! 24 czerwca o godz. 8.00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas IV-VII, pożegnanie uczniów klas ósmych oraz Pani dyrektor Jadwigi Kicińskiej. Po odśpiewaniu hymnu, uczniowie klasy ósmej przekazali sztandar szkoły młodszym kolegom. Następnie zabrała głos pani dyrektor, która podziękowała wszystkim za ciężką pracę oraz podsumowała kończący rok szkolny. Dalsza część uroczystości poświęcona była wręczaniu nagród i wyróżnień za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu. Wychowawcy poszczególnych klas, w towarzystwie dyrekcji szkoły, rozdawali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Na zakończenie, ósmoklasiści krótkim występem podziękowali dyrekcji, wychowawcom i nauczycielom za wszystkie lata spędzone w „Jedynce”.
O godz. 10.00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas młodszych. Pani dyrektor wręczyła nagrody uczniom klas trzecich za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Dyplomy otrzymali także uczniowie, którzy osiągnęli w bieżącym roku szkolnym wysokie wyniki w czytelnictwie. Dyrekcja oraz wychowawcy podziękowali również rodzicom za okazaną pomoc i działania podejmowane na rzecz szkoły. Po części oficjalnej trzecioklasiści zaprezentowali program artystyczny, który wprowadził wszystkich w wakacyjny nastrój oraz podsumowali i podziękowali za trzy lata wspólnej nauki. Na koniec uczniowie udali się do swoich sal, gdzie odebrali świadectwa z rąk wychowawców. Do zobaczenia we wrześniu.