Zakończenie roku szkolnego

Odśpiewaniem hymnu państwowego i hymnu szkoły oraz uroczystym przekazaniem sztandaru klasom piątym rozpoczęło się zakończenie roku szkolnego 2010/2011. Prowadzili je szóstoklasiści, dla których  była to ostatnia akademia w  szkole podstawowej. Na początku głos zabrał dyrektor szkoły, informując, że uczennica naszej szkoły, Julia Smyk,  znalazła się w gronie najlepszych uczniów w mieście wyróżnionych przez prezydenta. Prowadzący akademię zauważyli, iż zakończenie roku to ważny moment w ich uczniowskim życiu,  czas podsumowania całorocznej pracy. „Prawdziwie wielkim jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”- tymi słowami ojca świętego Jana Pawła II rozpoczęła się najważniejsza część uroczystości - wręczenie nagród i wyróżnień za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu najlepszym uczniom w szkole. Dokonali tego wspólnie : pan dyrektor Jan Kuciapski, pani dyrektor Jadwiga Kicińska oraz przewodniczący rady rodziców pan Wojciech Cieciora. Specjalną nagrodę, tytuł Superabsolwenta SP1, w tym roku otrzymała Diana Nowak z klasy VIa. Dyrektor wręczył także listy gratulacyjne rodzicom wyróżnionych szóstoklasistów oraz specjalnymi dyplomami podziękował tym rodzicom, którzy brali aktywny udział w życiu szkoły. Następnie  szóstoklasiści  podziękowali nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom za wysiłek i poświęcenie w trudnej sztuce nauczania i wychowania. Mówili: „To wy nauczyliście nas wytrwałości w trudach i dążenia do rzeczy wielkich. To wy obok naszych rodziców kształtowaliście nasze umysły i serca. Troszczyliście się o naszą przyszłość i nasze życie. Niech naszym podziękowaniem będzie obietnica tego, że nie zapomnimy.” Po części oficjalnej szóstoklasiści zaprezentowali program artystyczny, przygotowany przez wychowawczynie: panią Klaudię Smyk, panią Ewę Maj- Czerwińską oraz  panią Barbarę Wrzosowską.
O godzinie 10.00 zakończenie roku szkolnego świętowali uczniowie klas młodszych. Wszystko przebiegło zgodnie z planem.