„Zabrali nam Polskę…”. Projekt klas 6

Na lekcjach historii uczniowie klas szóstych omawiali trudną sytuację naszego kraju podczas zaborów.  Polska pod zaborami znajdowała się od 1772, kiedy to trzy państwa ościenne (traktat Trzech Czarnych Orłów) dokonały pierwszego rozbioru.  Dopiero po zakończeniu I wojny światowej i upadku: Rosji, Niemiec i Austro-Węgier, możliwe stało się odtworzenie niepodległego Państwa Polskiego.