Z inicjatywy Klubu Europejskiego

Uczniowie naszej szkoły bawili się na EURODYSKOTECE, zorganizowanej przez Szkolny Klub Europejski. Celem zabawy było poznanie kultury i zwyczajów państw członkowskich UE. Każda klasa prezentowała inny, wylosowany przez siebie kraj. Jury wybierało najlepiej bawiącą się euroklasę, którą została VIa. Podczas zabawy wyłonieni zostali również "miss" i "mister" - Klaudia Moraczyńska (VIa) i Jakub Świrta (Va).
Podobne dyskoteki odbyły się w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 12. Podczas zabaw członkowie wraz z opiekunami klubów europejskich zbierali zabawki i książki, które zostały przekazane dzieciom ze starachowickich przedszkoli i klas młodszych szkół podstawowych.