XXVII Tydzień Kultury Języka

W dniach od 11 do 16 marca 2019 obchodziliśmy w naszej szkole Tydzień Kultury Języka. Hasłem naczelnym TKJ były słowa: Wolność i niepodległość języka, to wolność i niepodległość umysłu. Organizatorem głównym Tygodnia był Instytut Filologii Polskiej UJK w Kielcach. Nasze imprezy w ramach Tygodnia zgłosiliśmy jako dobre praktyki do Instytutu Filologii Polskiej UJK w Kielcach –w zakładce wydarzenie -Tydzień Kultury Języka. Organizatorkami Tygodnia Kultury Języka w naszej szkole były nauczycielki języka polskiego: Anna Gęborek, Ewa Maj-Czerwińska, Klaudia Smyk, Katarzyna Zientara.

Cele Tygodnia Kultury Języka były następujące:

• popularyzacja piękna i poprawności języka ojczystego w ramach XXVII Tygodnia  Kultury Języka:

• budowanie świadomości dotyczącej roli języka ojczystego w życiu osobistym, zawodowym i społecznym,

• rozwijanie kompetencji językowych,

• rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa,

• rozwijanie umiejętności prawidłowego i kulturalnego wypowiadania się w języku ojczystym.

W ramach Tygodnia w naszej szkole odbyło się wiele imprez. Przeprowadzone zostały Szkolne Dyktanda o tytuł Mistrza Ortografii dla uczniów klas IV-VIII.  Ułożyła teksty dyktand a następnie je przeprowadziła Anna Gęborek. 

Mistrzami Ortografii SP nr 1 zostali: 

Anna Kita 8a

Michał Szast 8a

Julia Bzymek 7b

Kutera Weronika 6a

Antonina Wiewiórka 5b

Krzysztof Kucharczyk 4b

Odbył się także Konkurs pięknego czytania dla klas 4-5, który zorganizowała Katarzyna Ziętara. Zwyciężczyniami konkursu zostały: Nikola Bańka z klasy 5b i Paulina Zając z klasy 4a. 

Odbył się także Konkurs na plakat pod hasłem: Licz się ze słowami, którego zwycięzcami zostali: Bartosz Wielechowski 5b, Agata Grudzień 8b, Weronika Nowak 8b, Hubert Jaszewski 4a, Dawid Pomorski 4b, Filip Nowak 8b, Nina Nowak 5b. Wystawę plakatów mogliśmy podziwiać przez cały tydzień na parterze szkoły.  

W czwartek, czyli 14 marca odbyło się w sali gimnastycznej spotkanie uczniów klas 4-8 z panem Januszem Wróblewskim, językoznawcą z Instytutu Filologii Polskiej UJK w Kielcach, który wygłosił wykład pt. Licz się ze słowami.  Podczas spotkania odbyło się także podsumowanie konkursów związanych z Tygodniem Kultury Języka. Uczniowie za udział w konkursach otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców, które wręczyli pani wicedyrektor Magdalena Lach –Zwierz i dr Janusz Wróblewski.

 Ciekawą inicjatywą było czytanie uczniom klasy 0 baśni przez uczniów klasy 6b. Na zakończenie Tygodnia uczniowie klasy 4b zorganizowali akcję czytania „Łamańców językowych” - zdań najeżonych trudnościami językowymi. Była to   zabawa językowa skierowana do uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły. Nagrodą za czytanie były cukierki.

Uczniowie Anna Kita i Michał Szast reprezentowali szkołę podczas XX Konkursu Ortograficznego o tytuł Mistrza Ortografii pt. „Ortograficzny tor przeszkód”, którego organizatorem Gimnazjum nr 3 im.H. Sienkiewicza w Starachowicach. Szczególne wyrazy uznania należą się Annie Kicie, która uzyskała wyróżnienie.