Witaj 3 Maja

Uczniowie klas IV - VI mieli możliwość wysłuchania montażu słowno-muzycznego, poświęconego ważnemu w dziejach narodu polskiego wydarzeniu, jakim było niewątpliwie uchwalenie Konstytucji 3-Maja.
Przedstawienie zostało przygotowane przez uczniów pod kierunkiem nauczyciela historii - pana Mariusza Śledziowskiego. Było ono nie tylko wspaniałą lekcją historii, ale też lekcją patriotyzmu.