W gronie najlepszych ...

21 czerwca w starachowickim Urzędzie Miasta wyróżniono najlepszych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie Starachowic. Przy wyborze najlepszych pod uwagę brano średnią ocen, wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i konkursach na szczeblu wojewódzkim oraz wzorowe zachowanie. Wyróżnienia wręczył Prezydent Starachowic Wojciech Bernatowicz  wraz ze swoimi zastępcami. Prezydent składając gratulacje stwierdził, że uczniowie z najwyższymi średnimi są wzorem dla pozostałych a przy dzisiejszych wymogach w szkołach takie osiągnięcia to duży wyczyn. Miano najlepszej tegorocznej absolwentki naszej szkoły przypadło Julii Smyk.  Uzyskała ona najwyższą średnią ocen 5,92 oraz 37 pkt. na 40 możliwych ze sprawdzianu na zakończenie VI klasy. Brała udział w bardzo wielu konkursach przedmiotowych, osiągając znaczące sukcesy. W życiu szkolnym bardzo aktywna i kreatywna.
Gratulujemy i podziwiamy!