W Centrum Geoedukacji w Kielcach

Uczniowie klas III w dniu 27 listopada uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w Centrum Geoedukacji w Kielcach. W ramach zajęć było zwiedzanie ekspozycji stałej pt. "Dewońska opowieść i procesy geologiczne z przewodnikiem wraz z seansem w Kapsule Symulatorze 5D. Dodatkowo klasa uczestniczyła w warsztatach teoretyczno-praktycznych „Układ Słoneczny – wkoło jest wesoło”.  Każdy uczeń stworzył dla siebie niezwykły przyrząd do obserwacji gwiazdozbiorów– papierowy teleskop. Okazało się, że teleskopy stworzone przez dzieci mają wielką przewagę nad tymi prawdziwymi – można przez nie obserwować gwiazdy nawet w środku dnia i bez wychodzenia z domu! Atrakcyjna forma zajęć w Geoparku była dla uczniów okazją do doskonalenia wiedzy i umiejętności z zakresu geografii, podstaw geologii i astronomii, ale także ciekawą przygodą i dobrą okazją do integracji.