Uroczyste zakończenie roku szkolnego

19 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019. Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru szkoły przez tegorocznych absolwentów przedstawicielom klas siódmych. Następnie nagrodzeni zostali uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu. Najwyższą średnią w szkole uzyskała uczennica klasy VIa Amelia Świercz (6,00).  Tytułem „Superabsolwentki SP1” uhonorowana została uczennica klasy VIIIb Weronika Nowak. Wyróżniono też uczniów za działalność wolontarystyczną oraz 100% frekwencję. Pani dyrektor podziękowała uczniom za rok nauki, nauczycielom za ciężką i wymagającą pracę, a rodzicom za okazaną pomoc i podjęte działania na rzecz szkoły.           
Po części oficjalnej uczniowie klas 8a i 8b zaprezentowali skecz „Jeden dzień z życia ucznia SP1”, podziękowali nauczycielom za wysiłek i trud włożone w kształtowanie uczniowskich umysłów i charakterów, po czym wszyscy udali się do sal lekcyjnych, gdzie wychowawcy wręczyli im świadectwa.
O godz. 10.00 nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 dla klas młodszych.