Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego nastąpiło 2 września. O godzinie 8.30 szkołę powitały klasy IV - VI, a nieco później klasy młodsze. Dyrektor szkoły mgr Jan Kuciapski w krókim wystąpieniu powitał uczniów, nauczycieli i rodziców. Przedstawił nowych nauczycieli oraz wychowawców klas. Zapoznał zebranych z listem Krystyny Szumilas, ministra edukacji narodowej, w którym pani minister zwracając się do uczniów, podkreślała "jak ważny dla sukcesów w nauce jest ruch. Aktywność fizyczna sprzyja koncentracji i zapamiętywaniu, wpływa na stan zdrowia i samopoczucie. Wykorzystujcie możliwości, jakie daje Wam szkoła, samorząd, kluby sportowe i turystyczne. Oprócz regularnego uczestnictwa w obowiązkowych lekcjach wychowania fizycznego bawcie się i rywalizujcie w zawodach i grach sportowych, spacerujcie, pływajcie, jeźdźcie na rowerze. Każdy rodzaj ruchu sprzyja Waszemu zdrowiu, a udział w zawodach i rywalizacji kształtuje charakter, wytrwałość, uczy współdziałania w zespole i wyrabia nawyk dbania o własne zdrowie".
Minister zaproponowała, żeby bieżacy rok szkolny był Rokiem Szkoły w Ruchu.