Unowocześnianie bazy szkoły

Zgodne współdziałanie Rady Rodziców, dyrekcji szkoły i całej społeczności zaowocowało w ostatnim okresie skutecznym finałem w unowocześnianiu bazy szkoły.                                                          
1. Zgłoszony w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych projekt poprawy infrastruktury technologicznej zakończył się zakupieniem dla szkoły trzech zestawów tablic multimedialnych i projektorów. Zrealizowany projekt na kwotę 26 244 zł w 75% pokryła Gmina Starachowice, pozostałą kwotę wydatkowała Rada Rodziców. Trzy zestawy to kolejny krok w wyposażeniu klas w nowoczesne środki dydaktyczne.                                        
2. Dobiega końca realizacja przyszkolnego placu zabaw. Wyposażony w urządzenia dla dzieci, ale także cztery trenażery plenerowe służył będzie większej części społeczności. Można będzie pożytecznie połączyć frajdę dla dziecka z własnym rozwojem tężyzny. Plac zabaw to efekt Państwa skutecznego głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego. Do pełni szczęścia brakuje nam jeszcze 4-torowej bieżni na 60m i skoczni w dal. Projekt na tą inwestycję także jest zgłoszony. Trzeba tylko trzymać kciuki.                                          
3. Na „Mikołaja” szkoła otrzymała siedem zestawów komputerów i monitorów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach. Instytucje państwowe cyklicznie wymieniają zestawy komputerowe na nowe. Wyłączony z użytkowania w ARiMR sprzęt został sprawdzony i przygotowany do dalszej eksploatacji. Zestawy będą w szkole służyły uczniom.