Tydzień życzliwości

Ostatni tydzień listopada był w naszej szkole wyjątkowy. Z okazji przypadającego 21 listopada Dnia Życzliwości Szkolny Klub Wolontariatu działający pod opieką pań Barbary Wrzosowskiej i Ewy Maj-Czerwińskiej ogłosił akcję „Tydzień życzliwości”. Główną ideą Dnia Życzliwości jest przypomnienie ludziom o tym, że tylko wzajemna życzliwość może stać się podstawa do budowania pokoju i pomyślnych relacji między ludźmi na całym świecie.
W ramach szkolnej akcji członkowie klubu zachęcali uczniów do bycia miłymi wobec siebie na co dzień, co przypominały rozwieszone w szkole hasła o byciu miłym. Ponadto Szkolny Klub Wolontariatu przygotował wiele ciekawych inicjatyw, które miały urozmaić akcję. Członkowie klubu czytali książki uczniom młodszych klas, organizowali zabawy sportowe w czasie długich przerw, roznosili pocztę życzliwości. Zorganizowany został również kiermasz słodyczy, z którego dochód zasili ogólnopolską zbiórkę pieniędzy na budowę hospicjum dla dzieci.
Szkolny Klub Wolontariatu ogłosił konkurs literacki na wiersz lub opowiadanie o pomaganiu. Wyróżnienia za najlepsze prace otrzymały: Joanna Walendzik i Karolina Warszawa.  Z okazji Dnia Życzliwości wybieraliśmy również najżyczliwszych uczniów z poszczególnych klas oraz najżyczliwszego nauczyciela. Ten zaszczytny tytuł przypadł pani Anecie Trzos.