„Szkoła pamięta”

Po raz  kolejny wzięliśmy udział w  akcji MEN „Szkoła pamięta”, aby uczcić pamięć lokalnych bohaterów.
Nasi uczniowie odwiedzali  miejsca pamięci, palili znicze i wspominali osoby ważne dla naszej wspólnoty. Niektórzy, odwiedzając groby swoich najbliższych jeszcze przed zamknięciem cmentarzy, pamiętali żeby zapalić znicz, również na grobie żołnierzy, powstańców i ludzi zasłużonych.

Pamięć o nich jest naszym wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań.