Świętokrzyski Kongres Obywatelski

We wtorek, 9 października 2018 roku Pani Dyrektor Jadwiga Kicińska z nauczycielami Anetą Trzos i Eweliną Siwiec-Gąsior uczestniczyła w Świętokrzyskim Kongresie Obywatelskim kończącym projekt „Akademia Obywatelska 1918”, który od listopada 2017 roku był realizowany również w naszej szkole. Obszarem tematycznym działań i równocześnie wyzwaniem dla wszystkich uczestników projektu było przygotowanie dla społeczności lokalnej różnorodnych inicjatyw upamiętniających 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Projekt miał do spełnienia dwa cele. Po pierwsze miał być formą uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Z drugiej, miał rozwinąć u uczniów kompetencje obywatelskie, takie chociażby jak komunikatywność, praca w grupie, szacunek do przeszłości. Świętokrzyski Kongres Obywatelski zakończy się prezentacją krótkich filmów przygotowanych przez uczestników projektu oraz wręczeniem dyplomów i pakietów edukacyjnych dla szkół. Rozdano także 100 sadzonek świerków na 100-lecie niepodległości Polski.

Inicjatywy upamiętniające 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w naszej szkole:

 Spotkanie uczniów z żołnierzami z jednostki wojskowej w Kielcach z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych.

 Udział w akcji „Śladami Zasłużonych” na starachowickich cmentarzach.

 Dzień z historią.

 Udział w Korowodzie niepodległości.

 Przeprowadzenie sondażu „Polacy o Polsce”.

 Udział w programie edukacyjnym „Polska – moja ojczyzna”.

 Konkurs plastyczny „Polska - moja ojczyzna”.

 Udział w projekcie edukacyjnym „Jestem Polką i Polakiem”.

 Warsztaty historyczne „Jestem Polak mały” dla klas I-III.

 Turniej o puchar niepodległości. 

 Partyzancki wieczór przy ognisku  - inicjatywa lokalna

 Akcja „BohaterON” – wysyłanie kartek do powstańców.