Święto Patrona Szkoły

21 października w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Starachowicach społeczność szkolna obchodziła Święto Patrona Szkoły. Ten uroczysty dzień został podzielony na dwie części. W pierwszej uczniowie klasy VIb ubrani w stroje z dawnej epoki przygotowali dla kolegów i koleżanek kilka konkursów związanych z postacią Jana Kochanowskiego. Pod okiem bibliotekarki Anny Kołaczyńskiej mogli spróbować również sztuki skryptorium, czyli pisania gęsim piórem, tak jak tworzył swoje dzieła sam mistrz Jan z Czarnolasu. W drugiej części wszyscy uczniowie od klasy 0 do VIII, ubrani w stroje galowe, wysłuchali koncertu edukacyjnego „Jak to na Królewskim dworze bywało? – opowieść o życiu, etykiecie, muzyce, tańcach i instrumentach z epoki Jana Kochanowskiego” w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej z Zamku Królewskiego na Wawelu Floripari. Zaproszonych gości powitała pani dyrektor szkoły Jadwiga Kicińska. Wyraziła wdzięczność za ich przybycie do naszej szkoły, aby uczniowie mogli wysłuchać utworów z czasów poety. Z muzyką renesansu nierozerwalnie związany był taniec, będący niezwykle ważną i cenioną umiejętnością na dworach.  Uczniowie zatańczyli dostojny taniec, służący otwarciu ceremonii dworskich, czyli pawana. Zespół Floripari przeprowadził mini warsztaty ze śpiewu oraz umożliwił uczniom grę na wybranych instrumentach. Elementem dopełniającym całości wydarzenia była prezentacja renesansowych ubiorów.