Swięto książki

16 maja odbył się uroczysty apel, którego celem było zainteresowanie uczniów książką oraz zachęcenie ich do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej. Przewodnim motywem był początek wiersza Edwarda Szymańskiego pod tytułem "Książka", a mianowicie -
"Witam cię kartek szelestem,tytułem na pierwszej stronie,witam! Bo po to przecież jestem,żebyś mnie ujął w dłonie i czytał! ....."
Uczniowie klasy Ib przedstawili bardzo interesujący program, przedstawiający dzieje książki.