Święto Konstytucji 3 maja

Dnia 27 kwietnia br. odbył się uroczysty apel z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie klas 4 - 7 pod opieką pani Agnieszki Krupy przygotowali część artystyczną o patriotycznej i rocznicowej wymowie. Akademię rozpoczęła prezentacja pt.: „Konstytucja 3 maja”, w której przedstawiona została sytuacja polityczno - gospodarcza kraju w tamtej epoce. Podczas uroczystości naświetlono, jak ważne było to wydarzenie nie tylko dla Polski, ale również dla przyszłej Europy. Uczniowie mogli przypomnieć sobie historię tego zdarzenia. Gdy wiosną 1791 roku w kraju przeciwnicy reform podburzali zacofaną szlachtę, szukali poparcia na obcych dworach. Nalezało działać szybko i zdecydowanie. 3 maja 1791 roku król Stanisław August Poniatowski i przywódcy stronnictwa patriotycznego zgłosili Konstytucję, która została przyjęta przez aklamację. Konstytucja 3 maja, miała na celu wprowadzenie nowej formy ustroju państwa. 

Rocznica ta, obchodzona jest przez ponad 200 lat i nie przeszkodziły w tym ani rozbiory, ani represje. Przez te wszystkie lata, Polacy widzą w niej symbol patriotycznych dążeń do odrodzenia. Ponad dwieście lat temu jak i dziś, rocznica ta obchodzona jest z dumą i świadomością jej znaczenia dla narodu polskiego.

Dekorację przygotowały panie Agnieszka Krupa i Ewa Maj – Czerwińska, a chór poprowadziła Barbara Wrzosowska.