Sukces Leny na XV Powiatowym Konkursie Informatycznym

W ZSZ nr 2 w Starachowicach odbyła się już XV edycja Powiatowego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych powiatu starachowickiego. 

Patronat naukowy nad konkursem objął Rektor Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Rywalizacja tradycyjnie miała formułę dwuetapową. Pierwszym zadaniem uczestników było przygotowanie i przesłanie do organizatora pracy multimedialnej na temat: „Przemysł 4.0 - czwarta rewolucja przemysłowa”. Druga część polegała na rozwiązaniu testu z wiedzy o technologii informatycznej.

Do konkursu zgłoszono 18 prac: film, strony internetowe oraz prezentacje multimedialne. Komisja konkursowa po wnikliwej analizie oceniła nadesłane prace, a następnie - po uwzględnieniu wyników z testu - przyznała nagrody i wyróżnienia.

Nasza uczennica – Lena Drożdżeńska zajęła w konkursie trzecie miejsce.
Serdecznie gratulujemy.