Sprzątanie świata

Za nami kolejna edycja akcji sprzątania świata. W tym roku już po raz 27 Fundacja Nasza Ziemia koordynowała tą największą polską akcję ekologiczną: która przebiegała pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. Tegoroczna akcja, która odbyła się 18 września niewątpliwie różniła się od poprzednich edycji z powodu pandemii Covid-19.
Nie zapominajmy, że Ziemia to nasz wspólny dom, o który wszyscy powinniśmy dbać. Zachęcajmy do prawidłowej, odpowiedzialnej segregacji plastiku oraz do rezygnacji z plastiku tam, gdzie jest to możliwe. W dzisiejszych czasach trudno jest wyeliminować plastik z naszego codziennego życia, ale możemy zminimalizować jego szkodliwy wpływ na nasze zdrowie i środowisko. Zwracając uwagę na oznakowanie opakowań i stosując się do poniższych najważniejszych zasad będziemy w stanie poprawić jakość naszego życia i środowiska:
– przechowuj żywność wykorzystując do tego celu opakowania oznaczone cyfrą 2 (HDPE) oraz 5 (PP), pozostałe plastiki możesz oddać do recyklingu,
– nie używaj ponownie butelek PET,
– nie podgrzewaj w mikrofalówce żywności w opakowaniach zawierających bisfenol (grupa 7), nie wlewaj do nich gorących płynów i nie zmywaj takich opakowań w zmywarce.
- ograniczaj zużycie „jednorazówek”, używajmy toreb wielokrotnego użytku,
- segreguj odpady - to surowiec, który może być przetwarzany kilkukrotnie, a nawet bez końca.
Tegorocznym celem było promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko
Ponadto celem akcji było:
- zachęcenie uczestników do szczególnej troski o czystość i porządek w najbliższej okolicy
- utrwalanie szacunku do otaczającej nas przyrody
- zwrócenie uwagi na powstawanie coraz większej liczby nielegalnych wysypisk śmieci poprzez bezmyślne pozbywanie się odpadów i porzucanie śmieci w przypadkowych miejscach
- utrwalanie zachowań proekologicznych
- zachęcenie uczestników do odkrywania naszego pięknego i czystego kraju.
Dodatkowym atutem było posprzątanie okolicznych terenów zielonych.
Akcję w naszej szkole zorganizowała pani Agnieszka Krupa, nauczycielka biologii. Każdego roku współpracujemy z Referatem Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starachowice, który zapewnia uczestnikom akcji rękawice, worki na śmieci oraz ich wywóz z wyznaczonych punktów.