Sprawdzian szóstoklasisty

12 kwietnia, punktualnie o godzinie 9.00 uczniowie klas szóstych przystąpili do pisania testu kompetencji. W tym roku test miał tytuł "W szkole".