Spotkanie projektowe w Belgii

W dniach od 5-10 lipca 2011  dwie nauczycielki z naszej szkoły ; Małgorzata Pater i Anna Kołaczyńska, przebywały na spotkaniu projektowym w miejscowości Philippeville w Belgii. Celem spotkania było podsumowanie dwuletniej pracy nad  projektem „Europejskie dzienniki podróży – ABC turystyki”, opracowanie wspólnej części raportu końcowego oraz  przygotowanie do druku przewodnika turystycznego, który jest jednym z  głównych produktów projektu. Oprócz   spotkań roboczych, był tez czas na poznanie wielu ciekawych miejsc związanych z turystyką, ekonomią i kulturą  regionu. Uczestnicy zwiedzili między innymi: Brukselę, farmę ślimaków w Warnant, fabrykę czekolady w Fosses, kopalnię węgla, cytadelę w Namur, stolicy regionu a także spotkali się z władzami miasta Philippeville. Ponadto mieli okazję uczestniczyć w niezwykle barwnym widowisku, typowym tylko dla tego regionu, jakim są marsze różnych formacji wojsk, w strojach z czasów napoleońskich.   Było to już ostatnie spotkanie, w ramach realizowanego przez szkołę projektu.