"SP1 - szkoła bez nałogów"

W dniach od 12 do 31 maja podjęto szereg działań związanych z obchodami VI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. Przeprowadzono kampanię profilaktyczną pod hasłem: "SP1 - szkoła bez nałogów", której celem było :
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym poprzez rozbudzanie zainteresowań
  sportowych, muzycznych i intelektualnych wśród uczniów,
- przekazywanie informacji o szkodliwości działania alkoholu i innych używek,
- ukazywanie pozytywnych cech sportu i negatywnych skutków nałogów.
Na godzinach do dyspozycji wychowawcy omawiano zagrożenia wynikające ze spożywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Uczniowie przygotowali plakaty, wiersze, fraszki, rymowanki o szkodliwości działania używek. Zorganizowano szkolną imprezę promującą ruch oraz rajd rowerowy.