Sondaż "Polacy o Polsce"

W ramach projektu „Akademia Obywatelska 1918”, panie Aneta Trzos i Ewelina Siwiec-Gąsior - koordynatorki, miały wraz z uczniami przeprowadzić w swoich społecznościach sondażowe badania pod hasłem„Polacy o Polsce” na temat m.in. stosunku Polaków do historii kraju, Święta Niepodległości, obchodzenia świąt państwowych i narodowych oraz do patriotyzmu.
W piątek 26 stycznia 2018 uczniowie szkoły przystąpili do realizacji zadania. Na pytania zawarte w ankiecie odpowiadali starachowiczanie, radni miejscy, władze miasta, w tym również   prezydent Marek Materek, starosta powiatu starachowickiego pani Danuta Krępa, policjanci oraz strażacy. Wszyscy pytani starachowiczanie doskonale radzili sobie z odpowiedziami. Niemal wszyscy wiedzieli, ile lat Polska była pod zaborami i którą rocznicę odzyskania niepodległości obchodzimy w tym roku. Uczniowie rozdawali ankietowanym biało-czerwone balony, które miały wprowadzić starachowiczan w atmosferę zbliżających się obchodów odzyskania niepodległości przez Polskę w listopadzie 2018r.