Ślubowanie pierwszoklasistów

Jedną z najważniejszych uroczystości odbywających się w naszej szkole jest przyjęcie pierwszoklasistów w poczet uczniów. W tym roku uroczystość ślubowania odbyła się 22 października. W tej wyjątkowej ceremonii brały udział klasy pierwsze wraz z wychowawczyniami: panią Małgorzatą Prokop oraz panią Katarzyną Zientarą. Uroczystość rozpoczęli uczniowie klas drugich, którzy przygotowali część artystyczną spotkania. Starsi koledzy udzielili pierwszakom cennych rad oraz przypomnieli o zasadach, jakich należy przestrzegać w szkole.  Zanim nastąpił moment ślubowania i pasowania pierwszaków na uczniów szkoły, musieli oni wykazać się pewną wiedzą. Dzieci odpowiadały na pytania zadawane przez starszego kolegę. Po zdanym „egzaminie” rozpoczęła się oficjalna część uroczystości. Wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano hymn państwowy. Następnie głos zabrała pani dyrektor Jadwiga Kicińska. W serdecznych słowach powitała pierwszaków, rodziców i zaproszonych gości. Życzyła dzieciom sukcesów w nauce i radości ze zdobywania wiedzy. Uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Następnym punktem uroczystości było pasowanie na ucznia, którego dokonały: pani dyrektor Jadwiga Kicińska oraz pani wicedyrektor Magdalena Lach-Zwierz. Po pasowaniu życzenia wszystkim pierwszoklasistom oraz nauczycielom w dniu ich święta złożył reprezentant rodziców uczniów klas pierwszych pan Michał Walendzik. Wszystkie pierwszaki otrzymały maskotki, ufundowane przez Radę Rodziców.
Pierwszoklasiści podziękowali dyrekcji za miłe słowa wręczając obu paniom piękne kwiaty. Natomiast drugoklasiści otrzymali drobne upominki jako wyraz wdzięczności za przygotowanie apelu. Tym sympatycznym akcentem zakończono uroczystość.