Ślubowanie klas pierwszych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców, dziadków, bliskich. Pięknie zaśpiewana piosenka, z przejęciem wyrecytowane wiersze wzbudziły zachwyt i wycisnęły niejedną łezkę z oczu bliskich. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.W podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym 18 października 2018 roku uczniowie klas pierwszych ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Jadwiga Kicińska oraz wicedyrektor Magdalena Lach – Zwierz dokonały symbolicznego pasowania na ucznia, wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 1".Zanim jednak maluchy zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej musiały przedstawić to, czego już się w szkole nauczyły. Zadaniem uczniów było między innymi zaśpiewanie piosenki oraz recytacja wierszy. Następnie z uwagą obejrzały część artystyczną przygotowaną przez uczniów klasy IIIa pod kierunkiem pani Małgorzaty Prokop.
W dalszej części gratulacje i życzenia złożyli pierwszoklasistom: pani dyrektor Jadwiga Kicińska, przewodniczący Rady Rodziców pan Jarosław Warszawa oraz przewodniczący Samorządu Szkolnego- Krzysztof Domański. Przedstawiciele rodziców uczniów klas pierwszych podziękowali dyrekcji szkoły za przyjęcie ich dzieci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 oraz zapewnili o dołożeniu wszelkich starań, aby współpraca między nimi a szkołą układała się jak najlepiej.
Na zakończenie pierwszaki otrzymały maskotki ufundowane przez Radę Rodziców oraz słodkie upominki, które przygotowali dla nich rodzice.                          Uroczystość ta dostarczyła pierwszakom niezapomnianych przeżyć, rodzicom wiele wzruszeń, w wychowawcom klas pierwszych - pani Renacie Kwiecień i pani Karolinie Karkosze -Jary dumy i radości.