Ślubowanie

30 października 2020 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania klas pierwszych. Uroczystość prowadzili przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Bartosz Gawlik i wiceprzewodnicząca Wiktoria Sadrak. Powitali dyrekcję szkoły, nauczycieli i uczniów. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Aktu pasowania dokonała Dyrektor szkoły Pani Jadwiga Kicińska i Pani Wicedyrektor Magdalena Lach-Zwierz. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Starachowicach. Dowodem były akty pasowania na ucznia wręczone przez Panią Dyrektor na ręce wychowawców.