Sejmik Samorządów Szkolnych

Przedstawiciele Samorządu Szkolnego przedstawili sprawozdanie oraz prezentację multimedialną ze swej działalności w bieżącym roku szkolnym. Wzięli aktywny udział w warsztatach związanych z pozytywnymi i negatywnymi skutkami pracy w samorządzie szkolnym. Sejmik został zorganizowany przez SP nr 10.  Uczniom towarzyszyła opiekunka samorządu pani Klaudia Smyk.