Ratujemy i uczymy ratować"

„Każdy może nauczyć się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, gdyż nawet skomplikowanie brzmiąca „resuscytacja” to w rzeczywistości kilka prostych czynności. Jednak od tego, czy znajdzie się ktoś, kto je prawidłowo wykona, może zależeć czyjeś życie. Pamiętaj, że może to dotyczyć Ciebie i Twoich bliskich”. Taką wiedzę nabyli uczniowie klasy II b podczas realizacji programu edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” WOŚP. W ramach zajęć rozwijających prowadzonych przez wychowawcę Renatę Kwiecień odbyli 8 spotkań, podczas których nauczyli się wzywać pomoc przez telefon, przećwiczyli układanie osoby poszkodowanej w pozycji bocznej ustalonej oraz wykonywanie resuscytacji oddechowo- krążeniowej. Na zakończenie sprawdzili nabytą wiedzę podczas egzaminu i otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia.
Pozytywnym efektem podejmowanych działań jest to, że już od najmłodszych lat dzieci oswajają się ze świadomością konieczności niesienia pomocy poszkodowanym. Uczą się odpowiedniego zachowania w obliczu wypadku, potrafią prawidłowo wezwać pomoc przez telefon oraz wykonać najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Dzięki takim zajęciom uczy się ich odpowiedzialności za siebie i innych.  
Warto pamiętać o tym, że gdyby co dziesiąty mieszkaniec Ziemi potrafił udzielać pierwszej pomocy, ocaliłoby to MILION ludzi rocznie...