"Rajska wyspa"

O tym, że teatr może być doskonałym miejscem do nauki o ekologii przekonały się dzieci z klas drugich i trzecich. 19 listopada uczniowie wzięli udział w niezwykłym spektaklu pt. „Rajska wyspa” w Starachowickim Centrum Kultury. Tem­atyką spek­taklu były zagad­nienia związane ze smo­giem, zanieczyszcze­niem powi­etrza, seg­re­gacją odpadów, elek­trośmieci­ami i degradacją środowiska nat­u­ral­nego. Każdy dzień życia miłej rodziny srok mijał wśród śmieci i niezdrowego powi­etrza. Zaczy­nały się przyzwycza­jać do brudu i zanieczyszczeń. Pomoc przyniósł im niezwykły gość, który zawitał do ich gni­azda – to piękna Anas­tazja, podróżniczka z odległej rajskiej wyspy, która wraz z widzami odmieniła ich życie.

Utalentowani aktorzy, wspani­ała scenografia, efekty spec­jalne, pory­wa­jąca muzyka – to nieza­przeczalne atuty spek­taklu. Mali wid­zowie wzięli czynny udział w przed­staw­ie­niu, odpowiadali na przy­go­towane pyta­nia i łamigłówki, poma­ga­li bohaterom. Artyści z Krakowskiego Biura Promocji Kultury umiejętnie połączyli wesołą zabawę z dużą dawką infor­ma­cji z zakresu ekologii i ochrony środowiska.