Profilaktyka uzależnień

22.03.2019r. w naszej szkole na sali gimnastycznej miało miejsce spotkanie specjalistów ds. profilaktyki pani Anny Kroner z KP Policji oraz pani Agnieszki Pastuszko z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starachowicach z uczniami klas IV-VIII na temat profilaktyki uzależnień od alkoholu, nikotyny, dopalaczy oraz innych środków psychoaktywnych. Dzieci obejrzały fragment filmu o uzależnieniu od dopalaczy, brały udział w dyskusji na temat filmu oraz zostały zapoznane z planszami dotyczącymi profilaktyki uzależnień. Uczniowie chętnie zgłaszali się również do odpowiedzi na zadawane pytania przez osoby prowadzące spotkanie.