Próbna ewakuacja

W dniu 21.09.2018r. w naszej szkole jak co roku odbyła się próbna ewakuacja wszystkich użytkowników szkoły na wypadek zagrożenia pożarowego. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracyjni bardzo sprawnie opuścili budynek szkoły i zebrali się na boisku do koszykówki, gdzie odbyła się pogadanka przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej z zebranymi na temat zasad bezpieczeństwa podczas przeprowadzania ewakuacji. Strażacy sprawdzali również budynek szkoły pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego.