Prawne aspekty cyberprzemocy

19.03.2019r. odbyło się w szkole spotkanie profilaktyczno-edukacyjne przedstawicieli Policji specjalistów ds. profilaktyki pani Anny Kroner oraz pana Emila Jarosa z rodzicami uczniów klas IV-VIII. Tematyka spotkania dotyczyła odpowiedzialności rodziców za zachowania dzieci oraz aspektów prawnych cyberprzemocy.