Poznajemy Świętokrzyskie

Jednym z  działań w momencie przystąpienia do realizacji projektu ABC-TURYSTYKI było zebranie przez uczniów najważniejszych informacji, dotyczących województwa świętokrzyskiego i powiatu starachowickiego.
Wykonane przez uczniów gazetki na w/w temat zaprezentowane zostały na korytarzach szkolnych.