"Polska - Moja Ojczyzna"

 W czwartek 18 stycznia dzieci z grup „0” oraz uczniowie klas I - III uczestniczyli w programie edukacyjnym "POLSKA - MOJA OJCZYZNA". Spotkanie z uczniami przeprowadzili przedstawiciele Agencji Szkolno-Przedszkolnej Lupus. Celem przewodnim było przybliżenie i wyjaśnienie dzieciom, czym jest patriotyzm oraz uświadomienie im, że są częścią wspólnoty zwanej Ojczyzną. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu - rozwiązywali zagadki związane z Polską na specjalnie przygotowanych tablicach edukacyjnych. Każde dziecko na pamiątkę udziału w programie otrzymało "Dyplom Małego Patrioty" i mogło zrobić sobie zdjęcie w stroju Powstańca - żołnierza bądź sanitariuszki.