Podsumowanie projektu Comeniusa

W dniu 28.09.2011r. odbyło się w naszej szkole uroczyste podsumowanie realizowanego projektu Comenius „ Europejskie dzienniki podróży – ABC turystyki”, finansowanego z funduszy  Komisji Europejskiej. Do szkoły przybyły delegacje starachowickich szkół, Szkolnych Klubów Europejskich, przedstawiciele  władz miasta oraz  rodzice.  Koordynator projektu pani Małgorzata Pater omówiła skrótowo działania, które wykonano w trakcie dwóch lat oraz ich rezultaty.  Uczniowie zaangażowani w liczne działania oraz uczestniczący w spotkaniach za granicą, podzielili się swoimi wrażeniami, podkreślając przy tym jak ważny był dla nich udział w tym przedsięwzięciu.  Głos zabrał też przedstawiciel rodziców pan Wojciech Cieciora. Stwierdził, że dzięki współpracy międzynarodowej w ramach projektu Comenius, realizowanego  w naszej szkole, dzieci  miały możliwość  poznania innych kultur, zdobywania wiedzy w ciekawy sposób, spotkania się z uczniami z innych krajów i nawiązania z nimi serdecznych przyjaźni.
Poprzez bezpośrednie kontakty w trakcie wizyty partnerów w naszej szkole,  goszczenie rówieśników we własnych domach a także kontakty mailowe i korespondencyjne, dzieci  zyskały  większą motywację do nauki języków obcych, widząc jak w obecnym czasie niezbędną jest ta umiejętność. Projekt Comenius był również dla wszystkich uczestników niepowtarzalną okazją do promocji naszego kraju, regionu, miasta i szkoły.
Uczniowie przygotowali okolicznościowy program artystyczny. Uroczystości towarzyszyła wystawa zdjęć i materiałów zgromadzonych  w czasie realizacji projektu  oraz promocja głównych produktów projektu, czyli przewodnika turystycznego i wielojęzycznego słownika.