"Odkrywamy czystą Polskę"

Sprzątanie świata to międzynarodowa akcja odbywająca się na całym świecie w każdy trzeci weekend września. Tegoroczne hasło przewodnie brzmiało: „Odkrywamy czystą Polskę”. Celem akcji jest:
- zachęcenie uczestników do odkrywania naszego pięknego i czystego kraju
- podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców miast i wiosek poprzez posprzątanie okolicznych terenów
- zwrócenie uwagi na powstawanie coraz większej liczby nielegalnych wysypisk śmieci poprzez bezmyślne pozbywanie się odpadów i porzucanie śmieci w przypadkowych miejscach.
Poprzez zaangażowanie dzieci i młodzieży w tegoroczną akcję wspólnie przyczynimy się do utrwalania zachowań proekologicznych oraz szacunku do otaczającej nas przyrody. Dodatkowym atutem jest posprzątanie okolicznych terenów zielonych.
W Polsce akcja odbywała się już po raz dwudziesty.
W dniu 20 września 2013 roku do akcji włączyła się również nasza szkoła.
Uczniowie klas I-VI porządkowali teren przy szkole, ulice: Zakładową, Mickiewicza, Dubois’a, teren przy zakładzie Cersanit oraz RR Donnelley.
Akcję w naszej szkole zorganizowała pani Agnieszka Krupa, nauczycielka przyrody.
Każdego roku współpracujemy z Referatem Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Miasta Starachowice, który zapewnia uczestnikom akcji rękawice, worki na śmieci oraz ich wywóz z wyznaczonych punktów.
Podziękowania dla wszystkich uczestników.