Obiady

OPŁATA ZA OBIADY:
Opłata za luty wynosi 72 zł. Jeden obiad kosztuje 6zł. W styczniu jest 12 dni szkolnych, a więc 12x 6,00 = 72 zł.

 
Opłaty za obiady za dany miesiąc należy wpłacać gotówkowo w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto: 
58 1090 2590 0000 0001 4862 5263
Dokonując przelewu należy podać następujące dane: imię i nazwisko dziecka, klasę, do której uczęszcza oraz informację za jaki miesiąc dokonywana jest opłata. 
BARDZO PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT ZAWSZE W MIESIĄCU, ZA KTÓRY UISZCZANA JEST OPŁATA. JEST TO NIEZMIERNIE WAŻNE, ABY MÓC PRAWIDŁOWO KSIĘGOWAĆ WPŁACANE KWOTY.
Opłaty, o których mowa, wnosi się w okresach miesięcznych od 1 do 10 każdego miesiąca.
W przypadku braku wpłat należności w terminie tj. do 10 każdego miesiąca wstrzymuje się wydawanie obiadów dla uczniów.
Ponowne korzystanie z obiadów możliwe będzie po uregulowaniu należności.
Zwrot kosztów za niewykorzystane posiłki może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia zostanie zgłoszona z jednodniowym wyprzedzeniem lub do godz. 8.00 danego dnia.

ZałącznikWielkość
jadłospis Luty.docx27.9 KB