Obiady

 

OD 01.09.2021 KOSZT OBIADU WYNOSI 5,50 zł.

OPŁATA ZA OBIADY W PAŹDZIERNIKU WYNOSI 104,50 zł.

    ZASADY DOKONYWANIA OPŁAT ZA OBIADY.
  1. Opłaty za obiady za dany miesiąc należy wpłacać gotówkowo w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto 51 1020 2674 0000 2602 0152 4131. Dokonując przelewu należy podać następujące dane: imię i nazwisko dziecka, klasę, do której uczęszcza oraz informację za jaki miesiąc dokonywana jest opłata. BARDZO PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT ZAWSZE W MIESIĄCU, ZA KTÓRY UISZCZANA JEST OPŁATA. JEST TO NIEZMIERNIE WAŻNE, ABY MÓC PRAWIDŁOWO KSIĘGOWAĆ WPŁACANE KWOTY.
  2. Opłaty o których mowa wnosi się w okresach miesięcznych od 1 do 10 każdego miesiąca.
  3. W przypadku braku wpłat należności w terminie tj. do 10 każdego miesiąca wstrzymuje się wydawanie obiadów dla uczniów.
  4. Ponowne korzystanie z obiadów możliwe będzie po uregulowaniu należności.
  5. Zwrot kosztów za niewykorzystane posiłki może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia zostanie zgłoszona z jednodniowym wyprzedzeniem lub do godz.8 danego dnia.