Obiady

UWAGA!

ZMIANA KONTA DO OPŁAT ZA OBIADY
od 1 listopada nastąpiła zmiana konta bankowego.

NOWY NUMER: 58 1090 2590 0000 0001 4862 5263


OPŁATA ZA OBIADY W STYCZNIU:
Opłata za m-c styczeń wynosi 27,50 zł.
LUB
Osoby, które zapłaciły za m-c grudzień 88 zł. mają do odliczenia 3 obiady.
Dla osób z odliczeniem opłata za m-c styczeń wynosi 11 zł.
 
  ZASADY DOKONYWANIA OPŁAT ZA OBIADY.
 1. Opłaty za obiady za dany miesiąc należy wpłacać gotówkowo w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto: 

  58 1090 2590 0000 0001 4862 5263

  Dokonując przelewu należy podać następujące dane: imię i nazwisko dziecka, klasę, do której uczęszcza oraz informację za jaki miesiąc dokonywana jest opłata. BARDZO PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT ZAWSZE W MIESIĄCU, ZA KTÓRY UISZCZANA JEST OPŁATA. JEST TO NIEZMIERNIE WAŻNE, ABY MÓC PRAWIDŁOWO KSIĘGOWAĆ WPŁACANE KWOTY.
 2. Opłaty o których mowa wnosi się w okresach miesięcznych od 1 do 10 każdego miesiąca.
 3. W przypadku braku wpłat należności w terminie tj. do 10 każdego miesiąca wstrzymuje się wydawanie obiadów dla uczniów.
 4. Ponowne korzystanie z obiadów możliwe będzie po uregulowaniu należności.
 5. Zwrot kosztów za niewykorzystane posiłki może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia zostanie zgłoszona z jednodniowym wyprzedzeniem lub do godz.8 danego dnia.