Nauczanie stacjonarne

Szanowni Państwo,
Od 18 maja 2020r. wznawiamy zajęcia w oddziale przedszkolnym i od 25 maja w klasach I-III.
Ze względu na sytuację epidemiczną ograniczającą liczbę dzieci w grupach przedszkolnych i klasach I-III oraz konieczność utrzymania reżimu sanitarnego na zajęcia przyjmowane będą dzieci, których obydwoje rodzice (opiekunowie prawni) pracują i nie mają możliwości pracy zdalnej.

Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach w oddziale przedszkolnym i klasach I-III będzie zgłoszenie telefoniczne lub przesłane drogą e-mailową do dyrektora szkoły zgodnie z procedurami, z którymi proszę się dokładnie zapoznać (w załącznikach).

Od 25.05.2020 dla chętnych uczniów klas VIII będą zorganizowane konsultacje z nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych.  Uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach rewalidacyjnych, prowadzonych przez naszych nauczycieli na terenie szkoły.
Od 1 czerwca 2020 roku uczniowie klas IV – VII będą mieli możliwość skorzystania z konsultacji przedmiotowych zgodnie z potrzebami edukacyjnymi. Wznowi również działalność biblioteka szkolna.

Wszystkie proponowane przez szkołę formy będą odbywały się zgodnie z Rozporządzeniami MEN, MZ, GIS, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Starachowice nr 191/2020 oraz Wewnątrzszkolnymi procedurami bezpieczeństwa w okresie przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania COVID -19 dla Szkoły Podstawowej nr 1.
Uprzejmie proszę o uważne zapoznanie się z wyżej wymienionymi dokumentami, a w przypadku przyjścia ucznia do szkoły przyniesienie wypełnionych dokumentów załącznik tj.: 
1.  Oświadczenie rodziców.
2.  Deklarację uczestnictwa ucznia w zajęciach rewalidacyjnych
3.  Deklarację uczestnictwa ucznia w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych
     
 

ZałącznikWielkość
Wewnątrzszkolne procedury bezpieczeństwa.docx58.3 KB
ZPM.pdf235.79 KB
oświadczenie.odt7.24 KB
Deklaracja zaj. opiek..odt6.35 KB
Deklaracja zaj. rew..odt6.22 KB