Największy zbieracz baterii

Już od siedmiu lat realizowany jest w naszej szkole program edukacyjny "Reba - zużyte baterie". Celem programu jest wdrażanie systemu właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi jak również podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. Przystępując do programu każda szkoła na swoim terenie organizuje punkt zbiórki zużytych baterii. Od początku tego roku szkolnego zebraliśmy ponad 130 kg tych niebezpiecznych odpadów. Aby zachęcić uczniów do aktywnego wspierania programu po raz kolejny zorganizowaliśmy szkolny konkurs na "Największego zbieracza baterii". Jego rozstrzygnięcie nastąpiło 24 czerwca br.
Tytuł "Największego zbieracza baterii" otrzymał Adrian Wrzesień z kl. Va, który zebrał 2972 baterie.
Wyróżnienia otrzymały: Anna Grdeń z kl. IVb  (345 baterii) oraz Małgorzata Markowska z kl. VIb (221 baterii).
Wszyscy otrzymali dyplomy i nagrody pozyskane od prywatnego sponsora przez opiekuna SK PCK.
Za realizację tego programu oraz zorganizowanie konkursu odpowiedzialna była pani Agnieszka Krupa.