"Mole książkowe"

W celu uczczenia Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, trzech szóstoklasistów: Krzysztof Domański, Mateusz Dróżdż i Filip Nowak przedstawiło we wszystkich klasach inscenizację wiersza Hanny Niewiadomskiej „Mole książkowe”. Treścią utworu są wybory „Książki Roku” przez molą społeczność. Inscenizacja wzbudziła żywą reakcję widzów, zwłaszcza tych najmłodszych.