Mikołaj w gronie najlepszych

Spotkania władz miasta z najlepszymi uczniami - absolwentami starachowickich szkół podstawowych i gimnazjalnych stały się już tradycją. Przy wyborze uczniów uwzględnia się średnią ocen, wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, wzorowe zachowanie, jak również różne formy aktywności uczniów.
24 czerwca br. w sali Olimpia UM Świętokrzyski Wicekurator Oświaty Grzegorz Bień oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Starachowice – Małgorzata Szlęzak i Sylwester Kwiecień wręczyli najlepszym uczniom szkół podstawowych i gimnazjów dyplomy i upominki rzeczowe.
Wśród nagrodzonych był Mikołaj Pożoga, uczeń VIb. Średnia ocen Mikołaja to 5,66, a wynik ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej to 37 punktów na 40 możliwych do uzyskania. Lista osiągnięć Mikołaja jest długa. Jest on był finalistą Kuratoryjnego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego oraz zdobywcą tytułu „Mistrza Matematyki Starachowic” w kategorii klas szóstych, W etapie wojewódzkim XII Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno-Krajobrazowego zajął II miejsce oraz III miejsce w etapie miejskim konkursu historycznego „Poloniae Semper Fidelis”. Mikołaj był członkiem szkolnej drużyny, która zajęła II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Ekologiczno-Przyrodniczym „SOS dla naszej planety”. Reprezentował szkołę w rozgrywkach tenisa stołowego, piłki siatkowej, czwórboju lekkoatletycznym. Mikołaj posiada również uzdolnienia artystyczne. Uczęszcza do szkoły muzycznej, gdzie uczy się gry na gitarze. Swoje umiejętności z powodzeniem prezentował w konkursach szkół muzycznych oraz często na forum szkoły.
Ogromne gratulacje!