"Listy pisane sercem"

„Życzliwość jest pragnieniem szczęścia drugich” - po raz trzeci uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję Marzycielskiej Poczty. W ten sposób obchodzili Światowy Dzień Życzliwości, który na całym świecie od roku 1972 obchodzony jest  21 listopada.  Na zajęciach rozmawiali  o życzliwości, jako składowej szacunku, solidarności i przyjaźni oraz bezinteresownego dobra, którym można obdarzyć innych. Czytali  książki w ramach programu CPCD, w których ukazane są różne aspekty życzliwości. Akcja „Marzycielska Poczta” doskonale wpisuję się w ideę tego dnia i jest dobrym sposobem na jego uhonorowanie. Dzieci z każdej klasy I-III  pod kierunkiem wychowawców  zapoznały się z ideą pomocy dzieciom chorym i niepełnosprawnym poprzez pisanie do nich listów i kartek. Zapoznały się ze stroną internetową „Marzycielska poczta” oraz zamieszczonymi tam profilami dzieci oczekujących na listy. Każda  klasa przygotowała list, kartki, książeczki oraz drobne upominki  do wybranych przez siebie nowych koleżanek i kolegów.  Mamy nadzieję, że listy wysłane do dzieci dodadzą im sił do walki z chorobą, a ich rodzicom otuchy. Bardzo się cieszymy, że w tym roku tak dużo dzieci  dostanie listy, które wywołają pewnie uśmiech na ich twarzach i pozwolą zapomnieć choć na chwilę o chorobie. Uczniowie z klas I-III  zostali obdarowani  Orderem  Życzliwości. Będzie on im przypominał, że warto jest zatrzymać się na chwilę i uczynić drobny gest życzliwości w stronę drugiego człowieka poprzez ciepły uśmiech, miłe słowo, uprzejmość, okazanie empatii, czy przyjazne nastawienie.