"Książka - Mój Przyjaciel"

 Wiem, że marzenie niejedno
dzięki książe się spełni.
Odkrywa przede mą wiele pięknych tajemnic.
I gdybym chciał jak najzwięźlej
-Czym jest książka - tłumaczyć, powiedziałbym najprościej:
"Mądry, wierny przyjaciel".


Czytanie to rozumienie! A do  tego trzeba dobrze znać język. Jak dzieci uczą się języka? Poprzez słuchanie i mówienie. W szkole mało jest okazji by słuchać pięknego literackiego języka i na lekcjach ćwiczyć się w mówieniu. Wprowadzenie codziennego czytania uczniom czyli ćwiczeń w najbardziej fundamentalnych dla edukacji obszarze – pozwala w łatwy, przyjazny, szybki i tani sposób  poprawić znajomość języka i przygotować uczniów do samodzielnego czytania. Im więcej czytamy tym lepiej dzieci poznają poprawny język. Kiedy ich rolą jest tylko słuchanie (nie na stopnie) i uruchamianie wyobraźni, czytanie staje się przyjemnością, a o takie skojarzenia właśnie chodzi. Czegokolwiek uczymy dzieci,  a zwykle uczymy rzeczy przydatnych – musimy pamiętać, że najważniejszą sprawą jest obudzenie, a nie zabicie motywacji. Chodzi o to, by uczniowie chcieli w przyszłości już bez przymusu i z własnej woli, daną czynność praktykować. Jeśli pokochają czytanie, okaże się, że sami się go z radością nauczą i będą czytelnikami. Codzienne czytanie uczniom wspiera edukację i wychowawczą misję szkoły. Każde dziecko jest indywidualnością i dlatego zainteresowanie książką może pojawić się u każdego w innym momencie i pod wpływem różnych bodźców. Wszystko zależy od doboru odpowiedniej książki. Umiejętne kształtowanie zainteresowań dziecka jest jednym z najistotniejszych i perspektywicznych celów nauczania i wychowania w pierwszych trzech latach nauki.
Mając świadomość jak ważne jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych od października 2014r. do czerwca 2017r. realizowana jest w naszej szkole innowacja pedagogiczna „Książka mój przyjaciel”. Autorem  jest pani Marzena Kalisz, nowatorstwem zostali objęci uczniowie klasy 1b.
Sposób naboru odbył się na zasadzie dobrowolności i powszechnej dostępności. Program obejmuje zajęcia dodatkowe – pozalekcyjne (art.42 KN) oraz zajęcia obowiązkowe z edukacji polonistycznej, społecznej, plastycznej.
Głównym celem programu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Uczniowie podczas realizacji treści programowych będą ćwiczyli  umiejętności czytania ze zrozumieniem, będą wzbogacać swój  słownik czynny i bierny. Ważnym celem programu jest zapobieganie uzależnieniu od telewizji i gier komputerowych, wyrobieniu nawyku częstego czytania książek, poznawaniu  różnorodnej tematycznie i wartościowej literatury dla dzieci, kształtowaniu pamięci.
Realizacja programu pozwoli nabyć umiejętności kluczowe, co wpłynie na osiągniecie przez uczniów sukcesów w szkole i poza nią. Indywidualizacja nauczania pozwoli rozwinąć rozpoznane potrzeby, możliwości i zainteresowania uczniów zdolnych i uczniów mających trudności w nauce. Program uwzględnia potrzeby wychowawcze uczniów. Nowatorstwo polega na czytaniu literatury dziecięcej – lektur szkolnych z zastosowaniem nowych metod pracy: czytanie wrażeniowe, WebQest, opowieść wychowawcza-Storyline oraz na wykorzystywaniu ciekawych środków dydaktycznych aktywizujących dzieci do samodzielnego myślenia. W czasie realizacji innowacji dzieci będą brały udział w spotkaniach z osobami związanymi  z książką oraz uczestniczyły w zajęciach bibliotecznych i zajęciach teatralnych.
Bardzo ważnym elementem programu jest pełna współpraca z rodzicami uczniów.
 
 
 
ZałącznikWielkość
Sprawozdanie 2014-2015.pdf1.53 MB