"Kartka okolicznościowa z okazji Światowego Dnia Zdrowia"

7 kwietnia 2009 roku odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia IV edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastyczno-Literackiego pod hasłem "Kartka okolicznościowa z okazji Światowego Dnia Zdrowia".
Jego współorganizatorami byli Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna i Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas I-III starachowickich szkół podstawowych. Głównym celem wszystkich edycji konkursu jest kształtowanie u uczniów umiejętności formułowania i zapisywania życzeń, rozwijanie zdolności plastycznych, a w tej edycji dodatkowymi celami było kreowanie właściwych postaw oraz propagowanie zdrowego stylu życia.
Klasy I i II wykonywały prace plastyczne, a klasy III dodatkowo pisały rymowanki. Na konkurs wpłynęło 33 prace z 7 szkół. Wszystkie prace wykonane był estetycznie, ciekawymi technikami plastycznymi i zgodne z tematem konkursu.
Prace oceniała komisja konkursowa w składzie: wicedyrektor SP1 pani Jadwiga Kicińska, nauczyciel kształcenia zintegrowanego pani Małgorzata Prokop, nauczyciel plastyki pani Barbara Wrzosowska, przedstawiciel Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna pani Agnieszka Pastuszka oraz Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach pani Małgorzata Krukowska.
Na uroczystości obecny był Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych pan Janusz Skibiński.
Nagrody zostały ufundowane przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

W kategorii klas I laureatami zostali:

I miejsce: Paulina Herman Szkoła Podstawowa Nr 1
równorzędne II miejsce: Zuzanna Stanik Szkoła Podstawowa Nr 12
Aleksandra Gwóźdź Szkoła Podstawowa Nr 9
równorzędne III miejsce: Wojciech Tokarski Szkoła Podstawowa Nr 9
Daria Marczewska Szkoła Podstawowa Nr 12
Wyróżnienie: Patrycja Niewczas Szkoła Podstawowa Nr 6

W kategorii klas II laureatami zostali:

I miejsce: Małgorzata Puchała Szkoła Podstawowa Nr 13
równorzędne II miejsce: Justyna Serwicka Społeczna Szkoła Podstawowa
Julia Malicka Szkoła Podstawowa Nr 9
Wyróżnienie: Julia Wójtowicz Szkoła Podstawowa Nr 13

W kategorii klas III laureatami zostali:

I miejsce: Natalia Anduła Szkoła Podstawowa Nr 1
Wyróżnienia: Weronika Raczyńska Szkoła Podstawowa Nr 11
Julia Przygoda Szkoła Podstawowa Nr 1
 
Uroczystość uświetnił występ uczniów klasy IIIa przygotowany pod kierunkiem pani Małgorzaty Prokop. Uroczystość zakończyła się wspólnym słodkim poczęstunkiem.