Jestem kreatywny – odkrywam, badam, tworzę

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klas pierwszych realizowali innowację pedagogiczną – „Jestem kreatywny – odkrywam, badam, tworzę”, której głównym celem byłorozwijanie naturalnej ciekawości i zainteresowań twórczych dzieci. Poprzez udział w różnorodnych zajęciach, eksperymentach, zabawach uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności. Podczas realizacji innowacji wykorzystywane były metody pracy oparte na uczeniu się poprzez działanie, badanie, tworzenie. Treści programu podzielone były na cztery obszary tematyczne: Mały odkrywca, Zabawa w teatr, Dzielny matematyk, W krainie dźwięków i kolorów. Dzieci podczas eksperymentów, doświadczeń i zabaw badawczych poznały niektóre właściwości fizyczne wody i powietrza oraz zjawisko odpychania i przyciągania. Nauczyły się prowadzenia obserwacji, wyciągania wniosków, podejmowały próby przewidzenia wyniku doświadczenia oraz wytłumaczenia go. Poprzez działalność muzyczną i plastyczną rozwijali wyobraźnię, poznawali różnorodne techniki plastyczne, tworząc z rozmaitych materiałów barwne i oryginalne prace. Doskonalili także umiejętności matematycznewykorzystując różne pomoce dydaktyczne. Chętnie brali udział w zabawach teatralnych, samodzielnie przygotowywali rekwizyty, odgrywali scenki, wcielali się różne role, uczestniczyli w warsztatach z aktorką Teatru Lalki i Aktora ,,Kubuś” - p. Agatą Sobotą.Poprzezróżnorodne formy aktywności, uczniowie w sposób atrakcyjny zdobywali wiedzę, łącząc naukę z zabawą.

ZałącznikWielkość
prezentacja-innowacja-pedagogiczna.pdf4.14 MB